Euro-fundusz
Dzi¶ s± imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
godzina

strona główna O NAS: kim jeste¶my oferta napisali o nas referencje zaufali nam kontakt Mój cel -PRACA Zarz±dca w rolnictwie NEET-Nowy, Energiczny, Efektywny Ty AKTYWNY JA OD BIERNO¦CI DO DOSKONAŁO¦CI STOP BIERNO¦CI AKTYWUJ SIEBIE KURS NA AKTYWNO¦Ć KIERUNEK PRACA KIERUNEK AKTYWIZACJA KIERUNEK KWALIFIKACJE WYJAZD DO CHORWACJI Zestawienie kwot w Programach Krajowych Infrastruktura i ¦rodowisko Inteligentny Rozwój Wiedza Edukacja Rozwój Polska Cyfrowa Polska Wschodnia Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Pomoc Techniczna Zestawienie kwot w Programach Regionalnych


Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za tre¶ć tego dokumentu odpowiada...
...więcej

AKTYWNY JA.


Aktualnie realizowany jest projekt "AKTYWNY JA. Zwiększenie szansy osób młodych na zatrudnienie poprzez nowe kwalifikacje, umiejętności i doświadczenia w branżach strategicznych dla pomorskiego rynku pracy". Realizowany jest w partnerstwie z PPUS POLKAR Sp. z o.o. oraz Gmina Żukowo.
Realizowany jest w ramach:
Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy
Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu SpołecznegoProjekt współfinansowany przez Unię Europejsk± w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego


Informacja o projekcie współfinansowanym ze ¶rodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

„AKTYWNY JA.
Zwiększenie szansy osób młodych na zatrudnienie poprzez nowe kwalifikacje, umiejętności i doświadczenia w branżach strategicznych dla pomorskiego rynku pracy.”NABÓR DO PROJEKTU TRWA OD PAŹDZIERNIKA 2016 !!!

I. Projekt skierowany jest do 60 osób w wieku od 18 do 29 roku życia:
- Nieuczestnicz±cych w kształceniu i szkoleniu finansowanym ze środków publicznych
- (33 kobiet i 27 mężczyzn)
- Pozostaj±cych bez pracy
- Niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy
- Posiadaj±cych wykształcenie co najmniej gimnazjalne
- Uwzględniamy w projekcie udział osób niepełnosprawnych

II. Zakres projektu:
- Poradnictwo zawodowe i psychologiczne – wsparcie obligatoryjne dla 60 osób
- Warsztaty grupowe pozwalaj±ce na określenie ścieżki zawodowej uczestnika projektu
- Szkolenia z branży logistyczno-transportowej, energetycznej, przemysł stoczniowy – wsparcie fakultatywne dla 30 osób – szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji zawodowych
- Szkolenia z branży turystyczna, ICT, BPO/SSC – wsparcie fakultatywne dla 30 osób – szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych
- Płatne staże zawodowe – wsparcie fakultatywne dla 30 osób

III. W trakcie udziału w projekcie oferujemy:
- Stypendia szkoleniowe i stażowe
- Zwrot kosztów dojazdu
- Pokrycie kosztów badań lekarskich i ubezpieczenia NNW – na potrzeby stażu
- Opiekę nad osobami zależnymi

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.10.2016 –30.09.2017 r.

KONTAKT:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO SZKOLENIOWE „POLKAR” SPÓŁKA Z O.O.
ul. Armii Krajowej 1, 80-330 Żukowo
Tel. 58 681 40 74
biuro@polkar-szkolenia.pl

EURO – FUNDUSZ s.c. – Partner projektu
ul. Gen. Bora – Komorowskiego 3a/2, 80-385 Gdańsk
Tel. 665 440 500
milena.makowska@euro-fundusz.pl

Gmina Żukowo (GOPS)– Partner projektu
ul. Gdańska 52, 80-330 Żukowo

DOKUMENTY

  • Doradca zawodowy - 12.10.2016 r.

  • Księgowo¶ć z modułem kadry i płace - 7.11.2016 r.

  • Księgowo¶ć komputerowa - 30.01.2017 r.

  • Kadry i płace z elementami obsługi biura - 12.07.2017 r.

  • do ulubionych startuj z nami kontakt