Euro-fundusz
Dziś są imieniny: Arkadii, Krystyna, Stanis?awy
godzina

strona główna O NAS: kim jesteśmy oferta napisali o nas referencje zaufali nam kontakt Mój cel -PRACA Zarządca w rolnictwie NEET-Nowy, Energiczny, Efektywny Ty AKTYWNY JA OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI STOP BIERNOŚCI AKTYWUJ SIEBIE KURS NA AKTYWNOŚĆ WYJAZD DO CHORWACJI Zestawienie kwot w Programach Krajowych Infrastruktura i Środowisko Inteligentny Rozwój Wiedza Edukacja Rozwój Polska Cyfrowa Polska Wschodnia Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Pomoc Techniczna Zestawienie kwot w Programach Regionalnych


Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada...
...więcej

AKTYWUJ SIEBIE.


Aktualnie realizowany jest projekt "„AKTYWUJ SIEBIE. Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostajšcych bez pracy". Realizowany jest w partnerstwie z PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNO USŁUGOWO SZKOLENIOWYM „POLKAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĽ ODPOWIEDZIALNOŒCIĽ oraz Gminš Żukowo/GOPS.
Realizowany jest w ramach:
Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy
Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

KONTAKT:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Szkoleniowe „POLKAR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Armii Krajowej 1, 83-330
Żukowo
Tel. (58) 681 40 74
biuro@polkar-szkolenia.pl

Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c.
ul. Gen. Bora – Komorowskiego 3a/2, 80-385 Gdańsk
Tel. 693 607 020
biuro@euro-fundusz.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego


DOKUMENTY

  • Doradca zawodowy-indywidualne konsultacje - 29.09.2017 r.

  • Doradca zawodowy-ipd - 29.09.2017 r.

  • Doradca zawodowy-warsztaty - 29.09.2017 r.

  • Psycholog - indywidualne konsultacje - 29.09.2017 r.

  • Catering - 29.09.2017 r.

  • Grafika komputerowa - 11.07.2018 r.  • do ulubionych startuj z nami kontakt