Euro-fundusz
Dzi¶ s± imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
godzina

strona główna O NAS: kim jeste¶my oferta napisali o nas referencje zaufali nam kontakt Mój cel -PRACA Zarz±dca w rolnictwie NEET-Nowy, Energiczny, Efektywny Ty AKTYWNY JA OD BIERNO¦CI DO DOSKONAŁO¦CI STOP BIERNO¦CI AKTYWUJ SIEBIE KURS NA AKTYWNO¦Ć KIERUNEK PRACA KIERUNEK AKTYWIZACJA KIERUNEK KWALIFIKACJE WYJAZD DO CHORWACJI Zestawienie kwot w Programach Krajowych Infrastruktura i ¦rodowisko Inteligentny Rozwój Wiedza Edukacja Rozwój Polska Cyfrowa Polska Wschodnia Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Pomoc Techniczna Zestawienie kwot w Programach Regionalnych


Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za tre¶ć tego dokumentu odpowiada...
...więcej

AKTYWUJ SIEBIE.


Aktualnie realizowany jest projekt "„AKTYWUJ SIEBIE. Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy". Realizowany jest w partnerstwie z PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNO USŁUGOWO SZKOLENIOWYM „POLKAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oraz Gminą Żukowo/GOPS.
Realizowany jest w ramach:
Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy
Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostaj±cych bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

KONTAKT:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Szkoleniowe „POLKAR” Spółka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci±
ul. Armii Krajowej 1, 83-330
Żukowo
Tel. (58) 681 40 74
biuro@polkar-szkolenia.pl

EURO-FUNDUSZ s.c.
ul. Gen. Bora – Komorowskiego 3a/2, 80-385 Gdańsk
Tel. 693 607 020
biuro@euro-fundusz.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk± w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego


DOKUMENTY

 • Doradca zawodowy - 04.09.2017 r.(doc)

 • Doradca zawodowy - 04.09.2017 r.(pdf)

 • Wyniki zapytania ofertowego z dnia 04.09.2017 r.

 • Regulamin projektu

 • Regulamin rekrutacji

 • Regulamin projektu (RODO)

 • Psycholog - 29.09.2017 r.(doc)

 • Psycholog - 29.09.2017 r.(pdf)

 • Catering - 29.09.2017 r.(doc)

 • Catering - 29.09.2017 r.(pdf)

 • Księgowość cz.prakt. - 11.12.2017 r.(doc)

 • Księgowość cz.prakt.- 11.12.2017 r.(pdf)

 • Księgowość cz.teoret. - 11.12.2017 r.(doc)

 • Księgowość cz.teoret.- 11.12.2017 r.(pdf)

 • Pracownik biurowy - 11.07.2018 r.(doc)

 • Pracownik biurowy - 11.07.2018 r.(pdf)

 • Grafika komputerowa - 11.07.2018 r. (doc)

 • Grafika komputerowa - 11.07.2018 r. (pdf)

 • Pracownik biurowy - 23.08.2018 r.(doc)

 • Pracownik biurowy - 23.08.2018 r.(pdf)

 • Pracownik biurowy z elementami obsługi komputera - 19.02.2019 r.(doc)

 • Pracownik biurowy z elementami obsługi komputera - 19.02.2019 r.(pdf)

 • Podstawy rachunkowo¶ci z elementami kadr i płac - 19.06.2019 r.(pdf)

 • Grafika komputerowa - 06.08.2019 r. • do ulubionych startuj z nami kontakt