Euro-fundusz
Dziś są imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
godzina

strona główna O NAS: kim jesteśmy oferta napisali o nas referencje zaufali nam kontakt Mój cel -PRACA Zarządca w rolnictwie NEET-Nowy, Energiczny, Efektywny Ty AKTYWNY JA OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI STOP BIERNOŚCI AKTYWUJ SIEBIE KURS NA AKTYWNOŚĆ KIERUNEK PRACA KIERUNEK AKTYWIZACJA KIERUNEK KWALIFIKACJE WYJAZD DO CHORWACJI Zestawienie kwot w Programach Krajowych Infrastruktura i Środowisko Inteligentny Rozwój Wiedza Edukacja Rozwój Polska Cyfrowa Polska Wschodnia Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Pomoc Techniczna Zestawienie kwot w Programach Regionalnych


Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada...
...więcej





INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Program Infrastruktura i Środowisko finansowany jest z trzech Ÿródeł:
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego na program przeznaczone jest 4 905,9 mln euro,
- Funduszu Spójności, kwotą 22 507,9 mln euro, - Œrodków krajowych – publicznych i prywatnych, których minimalne zaangażowanie wynosi 4 853,2 mln euro.

Podział Funduszy Europejskich na poszczególne dziedziny wymagające wsparcia:
I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki 2 151 095 269
II. Ochrona œrodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 4 127 263 725
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego 11 214 561 037
IV. Infrastruktura drogowa dla miast
- Słabiej rozwinięte 3 419 432 928
- Lepiej rozwinięte 79 735 240
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce 5 893 764 706
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach 2 704 921 948
VII. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
- Słabiej rozwinięte 1 143 302 280
- Lepiej rozwinięte 35 241 329
VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
- Słabiej rozwinięte 490 047 257
- Lepiej rozwinięte 63 449 792
IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
- Słabiej rozwinięte 471 288 529
- Lepiej rozwinięte 84 599 723
X. Pomoc techniczna 388 235 295



do ulubionych startuj z nami kontakt