Euro-fundusz
Dziś są imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
godzina

strona główna O NAS: kim jesteśmy oferta napisali o nas referencje zaufali nam kontakt Mój cel -PRACA Zarządca w rolnictwie NEET-Nowy, Energiczny, Efektywny Ty AKTYWNY JA OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI STOP BIERNOŚCI AKTYWUJ SIEBIE KURS NA AKTYWNOŚĆ KIERUNEK PRACA KIERUNEK AKTYWIZACJA KIERUNEK KWALIFIKACJE WYJAZD DO CHORWACJI Zestawienie kwot w Programach Krajowych Infrastruktura i Środowisko Inteligentny Rozwój Wiedza Edukacja Rozwój Polska Cyfrowa Polska Wschodnia Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Pomoc Techniczna Zestawienie kwot w Programach Regionalnych


Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada...
...więcej

INTELIGENTNY ROZWÓJ

Program Inteligentny Rozwój finansowany jest z dwóch Ÿródeł:
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego na program przeznaczone jest 8 613,9 mln EUR
- Œrodków krajowych – publicznych i prywatnych, których minimalne zaangażowanie wynosi 1 575,9 mln EUR.

Podział środków na poszczególne priorytety w mln euro:
- Wspracie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
* Regiony słabiej rozwinięte 4093,81
* Regiony lepiej rozwinięte 462,74

- Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
* Regiony słabiej rozwinięte 1118,26
* Regiony lepiej rozwinięte 115,80

- Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach wzmacnianie konkurencyjnoœci małych i średnich przedsiębiorstw
* Regiony słabiej rozwinięte 2,359
* Regiony lepiej rozwinięte 1344,32

- Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
* Regiony słabiej rozwinięte 1485,40
* Regiony lepiej rozwinięte 100,38

- Pomoc techniczna
* Regiony słabiej rozwinięte 324,94
* Regiony lepiej rozwinięte 26,00do ulubionych startuj z nami kontakt