Euro-fundusz
Dziś są imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
godzina

strona główna O NAS: kim jesteśmy oferta napisali o nas referencje zaufali nam kontakt Mój cel -PRACA Zarządca w rolnictwie NEET-Nowy, Energiczny, Efektywny Ty AKTYWNY JA OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI STOP BIERNOŚCI AKTYWUJ SIEBIE KURS NA AKTYWNOŚĆ KIERUNEK PRACA KIERUNEK AKTYWIZACJA KIERUNEK KWALIFIKACJE WYJAZD DO CHORWACJI Zestawienie kwot w Programach Krajowych Infrastruktura i Środowisko Inteligentny Rozwój Wiedza Edukacja Rozwój Polska Cyfrowa Polska Wschodnia Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Pomoc Techniczna Zestawienie kwot w Programach Regionalnych


Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada...
...więcej

KIERUNEK KWALIFIKACJE.Aktualnie realizowany jest projekt "KIERUNEK KWALIFIKACJE. Kwalifikacje drogą do poprawy sytuacji na rynku pracy." realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 01.07.2020 do 30.06.2021r.

Projekt skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), które są pracownikami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw lub podmiotu ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych i które zamieszkują lub pracują lub uczą się na terenie województwa pomorskiego.
Grupa preferowana: osoby w wieku powyżej 25 lat, osoby w wieku powyżej 50 lat, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych.

W ramach projektu oferujemy dofinansowanie na bardzo korzystnych warunkach szkolenia z obsługi sprzętu ciężkiego oraz z obsługi wózków widłowych oraz zwrot kosztów opieki nad osobą zależną/dzieckiem do lat 7.

Celem projektu jest poprawa sytuacji osób biorących udział w projekcie na rynku pracy poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych.
Wartość projektu: 404062,50 zł, wkład Funduszy Europejskich: 343453,12 zł.


do ulubionych startuj z nami kontakt