Euro-fundusz
Dzi¶ s± imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzy?ca
godzina

strona główna O NAS: kim jeste¶my oferta napisali o nas referencje zaufali nam kontakt Mój cel -PRACA Zarz±dca w rolnictwie NEET-Nowy, Energiczny, Efektywny Ty AKTYWNY JA OD BIERNO¦CI DO DOSKONAŁO¦CI STOP BIERNO¦CI AKTYWUJ SIEBIE KURS NA AKTYWNO¦Ć Zestawienie kwot w Programach Krajowych Infrastruktura i ¦rodowisko Inteligentny Rozwój Wiedza Edukacja Rozwój Polska Cyfrowa Polska Wschodnia Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Pomoc Techniczna Zestawienie kwot w Programach Regionalnych


Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za tre¶ć tego dokumentu odpowiada...
...więcej

KURS NA AKTYWNO¦Ć.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejsk± w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego


Informacja o projekcie współfinansowanym ze ¶rodków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

KURS NA AKTYWNO¦Ć. Zwiększenie szansy osób młodych na zatrudnienie poprzez nowe kwalifikacje, kompetencje i do¶wiadczenia.

NABÓR DO PROJEKTU TRWA OD KWIETNIA 2018 !!!

I. Projekt skierowany jest do 90 osób w wieku od 15 do 29 roku życia: - Nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu finansowanym ze ¶rodków publicznych
- 50 kobiet i 40 mężczyzn
- Pozostających bez pracy
- Niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy
- Posiadających wykształcenie co najmniej gimnazjalne
- Uwzględniamy w projekcie udział osób niepełnosprawnych

II. Zakres projektu:
Wsparcie obligatoryjne
a. Stworzenie IPD, w tym badanie predyspozycji i preferencji zawodowych – zajęcia z doradc± zawodowym – wsparcie obligatoryjne dla każdej z 90 osób,
b. Indywidualne konsultacje z doradc± zawodowym w zakresie nabywania kluczowych umiejętności – wsparcie obligatoryjne dla każdej z 90 osób,
c. Indywidualne konsultacje z psychologiem w zakresie nabywania kluczowych umiejętności – wsparcie obligatoryjne dla każdej z 90 osób,
d. Warsztaty grupowe w zakresie aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych dla znalezienia zatrudnienia – zajęcia z doradc± zawodowym/trenerem – wsparcie obligatoryjne dla każdej z 90 osób,

Wsparcie fakultatywne
e. Nabycie kompetencji cyfrowych przez uczestników potwierdzone certyfikatem ECDL Profile– wsparcie fakultatywne dla 60 osób,
f. Szkolenie zawodowe – wsparcie fakultatywne dla 90 osób,
g. Staże zawodowe - wsparcie fakultatywne 54 osób,

III. W trakcie udziału w projekcie oferujemy:
• Stypendium szkoleniowe (8,54 zł brutto/h),
• Stypendium stażowe (1 281,16 zł brutto/m-c),
• Zwrot kosztów dojazdu na każdym etapie wsparcia,
• Opieka nad osobami zależnymi – zwrot kosztów
• Noclegi,
• Catering podczas warsztatów i szkoleń,
• Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem,
• Warsztaty z doradcą zawodowym,
• Staż zawodowy,
• Ubezpieczenie zdrowotne – na okres szkolenia i stażu,
• Pokrycie kosztów badań lekarskich – na potrzeby stażu,
• Pokrycie kosztów ubezpieczenia NNW – na potrzeby stażu.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.03.2018 r. - 28.06.2019 r.

Całkowita wartość projektu: 1 491 324,67 zł

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 1 416 758,43 zł

KONTAKT:

EURO-FUNDUSZ s.c.A.Klusek, P.Kanarski
ul. Gen. Bora-Komorowskiego 3a/2,
80-385 Gdańsk
Tel. 693 607 020
biuro@euro-fundusz.pl

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Szkoleniowe „POLKAR” Spółka z ograniczon± odpowiedzialno¶ci±
ul. Armii Krajowej 1, 83-330
Żukowo
Tel. (58) 681 40 74
biuro@polkar-szkolenia.plDOKUMENTY

 • Formularz rekrutacyjny (format doc)

 • Formularz rekrutacyjny (format pdf)

 • O¶wiadczenie kandydata (format doc)

 • O¶wiadczenie kandydata (format pdf)

 • Regulamin rekrutacji (format doc)

 • Regulamin rekrutacji (format pdf)

 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie (format doc)

 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie (format pdf)

 • O¶wiadczenie uczestnika (format doc)

 • O¶wiadczenie uczestnika (format pdf)

 • Regulamin projektu (format doc)

 • Regulamin projektu (format pdf)

 • Zapytanie psycholog - 17.04.2018 r.

 • Zapytanie catering - 07.05.2018 r.

 • Zapytanie catering - 21.05.2018 r.

 • Zapytanie wykładowca-księgowo¶ć - 21.05.2018 r.

 • Zapytanie catering - 21.06.2018 r. • do ulubionych startuj z nami kontakt