Euro-fundusz
Dziś są imieniny: Jana, Moniki, Wiktora
godzina

strona główna O NAS: kim jesteśmy oferta napisali o nas referencje zaufali nam kontakt Mój cel -PRACA Zarządca w rolnictwie NEET-Nowy, Energiczny, Efektywny Ty AKTYWNY JA OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI STOP BIERNOŚCI AKTYWUJ SIEBIE KURS NA AKTYWNOŚĆ Zestawienie kwot w Programach Krajowych Infrastruktura i Środowisko Inteligentny Rozwój Wiedza Edukacja Rozwój Polska Cyfrowa Polska Wschodnia Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Pomoc Techniczna Zestawienie kwot w Programach RegionalnychNiniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada...
...więcej


OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI.


Aktualnie realizowany jest projekt "OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI. Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób biernych zawodowo". Realizowany jest w partnerstwie z Państwowymi Szkołami Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego.
Realizowany jest w ramach:
Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy
Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu SpołecznegoProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego


Informacja o projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI.
Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób biernych zawodowo.

NABÓR DO PROJEKTU TRWA OD MAJA 2017 !!!

I. Projekt skierowany jest do 55 osób w wieku od 15 do 29 roku życia:
Nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu finansowanym ze środków publicznych (31 kobiet i 24 mężczyzn)
Pozostających bez pracy
Niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy
Posiadających wykształcenie co najmniej gimnazjalne
Uwzględniamy w projekcie udział osób niepełnosprawnych

II. Zakres projektu:
- Stworzenie IPD, w tym badanie predyspozycji i preferencji zawodowych oraz poziomu kompetencji – zajęcia z doradcą zawodowym – wsparcie obligatoryjne dla każdej z 55 osób,
- Indywidualne doradztwo/konsultacje z uczestnikami w zakresie kształtowania/nabywania istotnych kompetencji w poszukiwaniu zatrudnienia– zajęcia z doradcą zawodowym – wsparcie obligatoryjne dla każdej z 55 osób,
- Indywidualne zajęcia motywacyjne – zajęcia z psychologiem – wsparcie obligatoryjne dla każdej z 55 osób,
- Warsztaty w zakresie aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji kluczowych istotnych w poszukiwaniu zatrudnienia – zajęcia z trenerem – warsztaty grupowe, wsparcie obligatoryjne dla każdej z 55 osób,
- Warsztaty motywacyjne, pomoc w określeniu rozwoju zawodowego, nabycie umiejętności miękkich – zajęcia z psychologiem – warsztaty grupowe, wsparcie obligatoryjne dla każdej z 55 osób,
- Kurs językowy – wsparcie fakultatywne dla 10 osób,
- Szkolenie zawodowe – wsparcie fakultatywne dla 40 osób,
- Staże zawodowe - wsparcie fakultatywne dla 40 osób

III. W trakcie udziału w projekcie oferujemy:
- Stypendia szkoleniowe i stażowe
- Zwrot kosztów dojazdu
- Noclegi
- Pokrycie kosztów badań lekarskich i ubezpieczenia NNW – na potrzeby stażu
- Opiekę nad osobami zależnymi

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 03.04.2017 r. – 30.03.2018 r.

KONTAKT:

Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski
ul. Gen. Bora-Komorowskiego 3a/2,
80-385 Gdańsk
Tel. 693 607 020
beata.dudek@euro-fundusz.pl

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Szkoleniowe „POLKAR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Armii Krajowej 1, 83-330
Żukowo
Tel. (58) 681 40 74
biuro@polkar-szkolenia.pl

Państwowe Szkoły Budownictwa im. Prof. Mariana Osińskiego
Ul. Al. Grunwaldzka 238
80-266 Gdańsk
Tel. (58) 341 64 61
szkola@psbgdansk.pl


DOKUMENTY

  • Doradca zawodowy - 08.05.2017 r.

  • Psycholog - 15.05.2017 r.

  • Księgowość z elementami kadr i płac - 26.05.2017 r.

  • Wykładowca języka angielskiego - 12.06.2017 r.

  • Grafika komputerowa - 04.09.2017 r.
  • do ulubionych startuj z nami kontakt