Euro-fundusz
Dziś są imieniny: Magdaleny, Mileny, Wawrzy?ca
godzina

strona główna O NAS: kim jesteśmy oferta napisali o nas referencje zaufali nam kontakt Mój cel -PRACA Zarządca w rolnictwie NEET-Nowy, Energiczny, Efektywny Ty AKTYWNY JA OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI STOP BIERNOŚCI AKTYWUJ SIEBIE KURS NA AKTYWNOŚĆ Zestawienie kwot w Programach Krajowych Infrastruktura i Środowisko Inteligentny Rozwój Wiedza Edukacja Rozwój Polska Cyfrowa Polska Wschodnia Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Pomoc Techniczna Zestawienie kwot w Programach Regionalnych


Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada...
...więcej

OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI.


Aktualnie realizowany jest projekt "OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI. Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób biernych zawodowo". Realizowany jest w partnerstwie z Państwowymi Szkołami Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego.
Realizowany jest w ramach:
Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy
Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu SpołecznegoProjekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego


Informacja o projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI.
Kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób biernych zawodowo.

NABÓR DO PROJEKTU TRWA OD MAJA 2017 !!!

I. Projekt skierowany jest do 55 osób w wieku od 15 do 29 roku życia:
Nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu finansowanym ze środków publicznych (31 kobiet i 24 mężczyzn)
Pozostających bez pracy
Niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy
Posiadających wykształcenie co najmniej gimnazjalne
Uwzględniamy w projekcie udział osób niepełnosprawnych

II. Zakres projektu:
- Stworzenie IPD, w tym badanie predyspozycji i preferencji zawodowych oraz poziomu kompetencji – zajęcia z doradcą zawodowym – wsparcie obligatoryjne dla każdej z 55 osób,
- Indywidualne doradztwo/konsultacje z uczestnikami w zakresie kształtowania/nabywania istotnych kompetencji w poszukiwaniu zatrudnienia– zajęcia z doradcą zawodowym – wsparcie obligatoryjne dla każdej z 55 osób,
- Indywidualne zajęcia motywacyjne – zajęcia z psychologiem – wsparcie obligatoryjne dla każdej z 55 osób,
- Warsztaty w zakresie aktywnego poszukiwania pracy i nabywania kompetencji kluczowych istotnych w poszukiwaniu zatrudnienia – zajęcia z trenerem – warsztaty grupowe, wsparcie obligatoryjne dla każdej z 55 osób,
- Warsztaty motywacyjne, pomoc w określeniu rozwoju zawodowego, nabycie umiejętności miękkich – zajęcia z psychologiem – warsztaty grupowe, wsparcie obligatoryjne dla każdej z 55 osób,
- Kurs językowy – wsparcie fakultatywne dla 10 osób,
- Szkolenie zawodowe – wsparcie fakultatywne dla 40 osób,
- Staże zawodowe - wsparcie fakultatywne dla 40 osób

III. W trakcie udziału w projekcie oferujemy:
- Stypendia szkoleniowe i stażowe
- Zwrot kosztów dojazdu
- Noclegi
- Pokrycie kosztów badań lekarskich i ubezpieczenia NNW – na potrzeby stażu
- Opiekę nad osobami zależnymi

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 03.04.2017 r. – 30.03.2018 r.

KONTAKT:

Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski
ul. Gen. Bora-Komorowskiego 3a/2,
80-385 Gdańsk
Tel. 693 607 020
beata.dudek@euro-fundusz.pl

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Szkoleniowe „POLKAR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Armii Krajowej 1, 83-330
Żukowo
Tel. (58) 681 40 74
biuro@polkar-szkolenia.pl

Państwowe Szkoły Budownictwa im. Prof. Mariana Osińskiego
Ul. Al. Grunwaldzka 238
80-266 Gdańsk
Tel. (58) 341 64 61
szkola@psbgdansk.pl


DOKUMENTY

  • Doradca zawodowy - 08.05.2017 r.

  • Psycholog - 15.05.2017 r.

  • Księgowość z elementami kadr i płac - 26.05.2017 r.

  • Wykładowca języka angielskiego - 12.06.2017 r.

  • Grafika komputerowa - 04.09.2017 r.  • do ulubionych startuj z nami kontakt