Euro-fundusz
Dziś są imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
godzina

strona główna O NAS: kim jesteśmy oferta napisali o nas referencje zaufali nam kontakt Mój cel -PRACA Zarządca w rolnictwie NEET-Nowy, Energiczny, Efektywny Ty AKTYWNY JA OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI STOP BIERNOŚCI AKTYWUJ SIEBIE KURS NA AKTYWNOŚĆ KIERUNEK PRACA KIERUNEK AKTYWIZACJA KIERUNEK KWALIFIKACJE WYJAZD DO CHORWACJI Zestawienie kwot w Programach Krajowych Infrastruktura i Środowisko Inteligentny Rozwój Wiedza Edukacja Rozwój Polska Cyfrowa Polska Wschodnia Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Pomoc Techniczna Zestawienie kwot w Programach Regionalnych


Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada...
...więcej

POLSKA CYFROWA

Program Polska Cyfrowa (POPC) finansowany jest z:
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego na program przeznaczone jest 2 172,5 mln EUR,
- œrodków krajowych – publicznych i prywatnych, których minimalne zaangażowanie wynosi 394,4 mln EUR.

Podział œrodków na poszczególne priorytety w mln euro:
- Powszechny dostęp do szybkiego internetu
* Regiony słabiej rozwinięte 1 119,79
* Region lepiej rozwinięty 85,50

- E-administracja i otwarty rząd
* Regiony słabiej rozwinięte 1 038,98
* Region lepiej rozwinięty 83,09

- Cyfrowe kompetencje społeczeństwa
* Regiony słabiej rozwinięte 158,65
* Region lepiej rozwinięty 12,69

- Pomoc techniczna
* Regiony słabiej rozwinięte 63,10
* Region lepiej rozwinięty 5,05do ulubionych startuj z nami kontakt