Euro-fundusz
Dziś są imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
godzina

strona główna O NAS: kim jesteśmy oferta napisali o nas referencje zaufali nam kontakt Mój cel -PRACA Zarządca w rolnictwie NEET-Nowy, Energiczny, Efektywny Ty AKTYWNY JA OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI STOP BIERNOŚCI AKTYWUJ SIEBIE KURS NA AKTYWNOŚĆ KIERUNEK PRACA KIERUNEK AKTYWIZACJA KIERUNEK KWALIFIKACJE WYJAZD DO CHORWACJI Zestawienie kwot w Programach Krajowych Infrastruktura i Środowisko Inteligentny Rozwój Wiedza Edukacja Rozwój Polska Cyfrowa Polska Wschodnia Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Pomoc Techniczna Zestawienie kwot w Programach Regionalnych


Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada...
...więcej

POLSKA WSCHODNIA

Program Polska Wschodnia finansowany jest z:
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego na program przeznaczone jest 2 000 mln EUR;
- środków krajowych – publicznych i prywatnych, których minimalne zaangażowanie wynosi 353 mln EUR.

Podział œrodków na poszczególne priorytety (w mln euro):
- PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA Wzmacnianie konkurencyjnoœci małych i œrednich przedsiębiorstw 846,4

- NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA Wspieranie przejœcia na gospodarkę niskoemisyjnš we wszystkich sektorach 1077,9

- PONADREGIONALNA INFRASTRUKTURA KOLEJOWA Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowoœci w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej 388,7

- POMOC TECHNICZNA 40,00do ulubionych startuj z nami kontakt