Euro-fundusz
Dziś są imieniny: Jana, Moniki, Wiktora
godzina

strona główna O NAS: kim jesteśmy oferta napisali o nas referencje zaufali nam kontakt Mój cel -PRACA Zarządca w rolnictwie NEET-Nowy, Energiczny, Efektywny Ty AKTYWNY JA OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI STOP BIERNOŚCI AKTYWUJ SIEBIE KURS NA AKTYWNOŚĆ Zestawienie kwot w Programach Krajowych Infrastruktura i Środowisko Inteligentny Rozwój Wiedza Edukacja Rozwój Polska Cyfrowa Polska Wschodnia Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Pomoc Techniczna Zestawienie kwot w Programach RegionalnychNiniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada...
...więcej


STOP BIERNOŚCI.


Aktualnie realizowany jest projekt "STOP BIERNOŚCI. Kompleksowa aktywizacja osób biernych zawodowo". Realizowany jest w partnerstwie EUR Consulting Sp. z o.o. oraz Powiat gdański/PCPR w Pruszczu Gdańskim.
Realizowany jest w ramach:
Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy
Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
I. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:
a. W wieku od 15 do 29 roku życia (50 osób: 28 kobiet i 22 mężczyzn)
b. Niepracujące i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy
c. Nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu finansowanym ze środków publicznych
d. Posiadające wykształcenie co najmniej gimnazjalne
e. Uwzględniamy w projekcie udział osób niepełnosprawnych

II. Zakres projektu:
a. EIPD – nowa jakoœć doradztwa (badanie orientacji zawodowej, tworzenie IPD) – zajęcia z doradcą zawodowym – wsparcie obligatoryjne dla każdej z 50 osób,
b. Indywidualne konsultacje (nabywanie kluczowych umiejętności) – zajęcia z doradcą zawodowym – wsparcie obligatoryjne dla każdej z 50 osób,
c. Indywidualne konsultacje (nabywanie kluczowych umiejętności) – zajęcia z psychologiem – wsparcie obligatoryjne dla każdej z 50 osób,
d. Warsztaty nabywania umiejętności kluczowych ważnych dla znalezienia pracy – zajęcia z trenerem – warsztaty grupowe, wsparcie obligatoryjne dla każdej z 50 osób,
e. Szkolenie zawodowe – wsparcie fakultatywne dla 40 osób,
f. Staże zawodowe - wsparcie fakultatywne dla 40 osób

III. W trakcie udziału w projekcie oferujemy:
- Stypendia szkoleniowe i stażowe
- Zwrot kosztów dojazdu / noclegi
- Pokrycie kosztów badań lekarskich – na potrzeby stażu
- Pokrycie kosztów ubezpieczenia NNW – na potrzeby stażu
- Opiekę nad osobami zależnymi

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.06.2017 r. – 31.05.2018 r.

KONTAKT:
EUR CONSULTING SP. z o.o.
LIDER PROJEKTU
ul. Fryderyka Chopina 19, 83-000 Pruszcz Gdański
Tel. (58) 728 24 16
pruszcz@eur.org.pl

Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c. A. Klusek, P. Kanarski – Partner projektu
ul. Gen. Bora – Komorowskiego 3a/2, 80-385 Gdańsk
Tel. 693 607 020
biuro@euro-fundusz.pl

Powiat gdański / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim - Partner projektu
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański
Tel. (58) 773 20 85
dyrektor@pcpr.powiat-gdanski.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego


DOKUMENTY

  • Operator koparko-ładowarki - 11.09.2017 r.

  • Doradca zawodowy - 03.07.2017 r.
  • do ulubionych startuj z nami kontakt