Euro-fundusz
Dziś są imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
godzina

strona główna O NAS: kim jesteśmy oferta napisali o nas referencje zaufali nam kontakt Mój cel -PRACA Zarządca w rolnictwie NEET-Nowy, Energiczny, Efektywny Ty AKTYWNY JA OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI STOP BIERNOŚCI AKTYWUJ SIEBIE KURS NA AKTYWNOŚĆ KIERUNEK PRACA KIERUNEK AKTYWIZACJA KIERUNEK KWALIFIKACJE WYJAZD DO CHORWACJI Zestawienie kwot w Programach Krajowych Infrastruktura i Środowisko Inteligentny Rozwój Wiedza Edukacja Rozwój Polska Cyfrowa Polska Wschodnia Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Pomoc Techniczna Zestawienie kwot w Programach Regionalnych


Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada...
...więcej

STOP BIERNOŚCI.


Aktualnie realizowany jest projekt "STOP BIERNOŚCI. Kompleksowa aktywizacja osób biernych zawodowo". Realizowany jest w partnerstwie EUR Consulting Sp. z o.o. oraz Powiat gdański/PCPR w Pruszczu Gdańskim.
Realizowany jest w ramach:
Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy
Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
I. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby:
a. W wieku od 15 do 29 roku życia (50 osób: 28 kobiet i 22 mężczyzn)
b. Niepracujące i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy
c. Nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu finansowanym ze środków publicznych
d. Posiadające wykształcenie co najmniej gimnazjalne
e. Uwzględniamy w projekcie udział osób niepełnosprawnych

II. Zakres projektu:
a. EIPD – nowa jakoœć doradztwa (badanie orientacji zawodowej, tworzenie IPD) – zajęcia z doradcą zawodowym – wsparcie obligatoryjne dla każdej z 50 osób,
b. Indywidualne konsultacje (nabywanie kluczowych umiejętności) – zajęcia z doradcą zawodowym – wsparcie obligatoryjne dla każdej z 50 osób,
c. Indywidualne konsultacje (nabywanie kluczowych umiejętności) – zajęcia z psychologiem – wsparcie obligatoryjne dla każdej z 50 osób,
d. Warsztaty nabywania umiejętności kluczowych ważnych dla znalezienia pracy – zajęcia z trenerem – warsztaty grupowe, wsparcie obligatoryjne dla każdej z 50 osób,
e. Szkolenie zawodowe – wsparcie fakultatywne dla 40 osób,
f. Staże zawodowe - wsparcie fakultatywne dla 40 osób

III. W trakcie udziału w projekcie oferujemy:
- Stypendia szkoleniowe i stażowe
- Zwrot kosztów dojazdu / noclegi
- Pokrycie kosztów badań lekarskich – na potrzeby stażu
- Pokrycie kosztów ubezpieczenia NNW – na potrzeby stażu
- Opiekę nad osobami zależnymi

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 01.06.2017 r. – 31.05.2018 r.

KONTAKT:
EUR CONSULTING SP. z o.o.
LIDER PROJEKTU
ul. Fryderyka Chopina 19, 83-000 Pruszcz Gdański
Tel. (58) 728 24 16
pruszcz@eur.org.pl

Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c. A. Klusek, P. Kanarski – Partner projektu
ul. Gen. Bora – Komorowskiego 3a/2, 80-385 Gdańsk
Tel. 693 607 020
biuro@euro-fundusz.pl

Powiat gdański / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim - Partner projektu
ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański
Tel. (58) 773 20 85
dyrektor@pcpr.powiat-gdanski.pl


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego


DOKUMENTY

  • Operator koparko-ładowarki - 11.09.2017 r.

  • Doradca zawodowy - 03.07.2017 r.

  • Asystentka managera - 05.04.2018 r.  • do ulubionych startuj z nami kontakt