Euro-fundusz
Dziś są imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
godzina

strona główna O NAS: kim jesteśmy oferta napisali o nas referencje zaufali nam kontakt Mój cel -PRACA Zarządca w rolnictwie NEET-Nowy, Energiczny, Efektywny Ty AKTYWNY JA OD BIERNOŚCI DO DOSKONAŁOŚCI STOP BIERNOŚCI AKTYWUJ SIEBIE KURS NA AKTYWNOŚĆ KIERUNEK PRACA KIERUNEK AKTYWIZACJA KIERUNEK KWALIFIKACJE WYJAZD DO CHORWACJI Zestawienie kwot w Programach Krajowych Infrastruktura i Środowisko Inteligentny Rozwój Wiedza Edukacja Rozwój Polska Cyfrowa Polska Wschodnia Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej Pomoc Techniczna Zestawienie kwot w Programach Regionalnych


Niniejszy dokument powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada...
...więcej

ZARZĄDCA W ROLNICTWIE


EURO-FUNDUSZ s.c. wraz z Lokalną Grupą Działania "Małe Morze" realizował projekt "Zarządca w rolnictwie" w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki
Projekt realizowany był w ramach Priorytetu VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich.
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

  • Model Zarządca w rolnictwie

  • Opis Produktu Finalnego

  • Instrukcja do Produktu Finalnego

  • Film
  • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
    Europejskiego Funduszu Społecznego    do ulubionych startuj z nami kontakt